COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02

SKU: BS0002
-6% 99,000₫ 105,000₫

Mô tả

Nối tiếp seri Tình Yêu Thiên Chúa, bộ sách mới lần này của Truyện Tranh Kinh Thánh kể tiếp câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giê-Su trong Tân Ước:

  • Dụ ngôn Tên mắc nợ không biết thương xót
  • Dụ ngôn Người Pha-ri-sêu và người thu thuế
  • Dụ ngôn Hai người mắc nợ

Mỗi dụ ngôn là một bài học quý giá mà Chúa muốn dạy cho chúng ta, nó không chỉ là tình yêu thương mà còn là lối sống khiêm nhường và sự ăn năn.

Qua dụ ngôn hai người mắc nợ, Đức Giê-su muốn nói với em rằng người rất thương em và sẽ luôn thương em dù em có như thế nào. Do đó, em phải biết ăn năn trước lỗi lầm của mình vì như vậy, chính Chúa sẽ tha thứ cho em.

Trong khi dụ ngôn Người Pha-ri-sêu này và Người thu thuế, Đức Giê-su muốn dạy em sống khiêm nhường, không kiêu căng, không tự cho là mình giỏi giang hay tốt lành mà khinh chê người khác. Vì em biết không, nếu sống khiêm nhường, em sẽ trở nên dễ thương trong mắt mọi người và đẹp lòng Chúa. Em sẽ học được bài học về sự bác ái, yêu thương lẫn nhau qua dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót.

---- English below ---- 

Continuing the Love of God series, this new combo is the parable of Jesus in the New Testament:

  • Parable of the debtor without mercy
  • Parable of the Pharisee and the Tax Collector
  • Parable of Two Debtors

Each parable is a valuable lesson that God wants to teach us, it is love, humility, and repentance.

Through the parable of the two debtors, Jesus wants you to know that he loves you very much no matter what. Thus, God will forgive you if you repent of your mistakes honestly.

In this parable of the Pharisee and the tax collector, Jesus teaches the lesson of being humble, not arrogant because if you live modestly, you will be a good kid and please God. Lastly, you can learn a lesson about charity and mutual love through the parable of the debtor without mercy.

Giá bán : 99,000 / bộ 3 quyển ( size 20x20 cm )

Mỗi quyển 40 trang luôn bìa

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02
 COMBO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 02